Kontrola dostępu, jako skuteczny środek ochrony obiektu

Kontrola dostępu, jako skuteczny środek ochrony obiektu

Właściciele firm doskonale zdają sobie sprawę, jak ważne jest w dzisiejszych czasach odpowiednie zabezpieczenie firmy i jej mienia. Chodzi zarówno o bezpieczeństwo osób pracujących w danym budynku, jak i zgromadzonego w nim majątku trwałego. Przestępcy wykorzystują coraz bardziej wyrafinowane sposoby dostępu do firmowych obiektów. Brak zabezpieczeń wiąże się z ogromnym ryzykiem wtargnięcia na teren firmy osób niepowołanych.

Słów kilka o kontroli dostępu
Na dobry system zabezpieczeń składa się wiele elementów. Należy do nich między innymi kontrola dostępu do poszczególnych działów firmy albo stref przedsiębiorstwa np. hal czy magazynów. Dzięki niej pracownicy nie mają dostępu do wszystkich działów firmy. Nie ma potrzeby, aby szeregowy pracownik firmy wchodził do laboratoriów czy działu informatycznego. Niektóre pomieszczenia w firmie wymagają wręcz zindywidualizowanych środków ochrony osobistej. Mogą w nich przebywać jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadający stosowne uprawnienia. 

Co istotne, system kontroli dostępu blokuje również dostęp do firmowych pomieszczeń osobom z zewnątrz. Nikt przypadkowy nie jest w stanie wejść na teren danego zakładu pracy. Pracownicy posiadają specjalne identyfikatory w postaci bezstykowych kart lub breloczków działających w oparciu o moduły RFID. Istnieje możliwość dodatkowych zabezpieczeń z wykorzystaniem cech biometrycznych. To jeszcze nowość na naszym rynku, ale i te nowoczesne rozwiązania są coraz częściej wykorzystywane. 
Systemy kontroli dostępu są bardzo komfortowe. Można dzięki nim zaprogramować dostęp do działów firmy w godzinach pracy. Istnieje także możliwość czasowego rozszerzenia dostępu. Dla przykładu. W naszym przedsiębiorstwie rozpoczynają praktyki studenci. Zmiana ustawień systemu kontroli dostępu zajmuje chwilę i mogą oni przez określony czas wchodzić do konkretnych działów lub stref przedsiębiorstwa. 

Posiadając system elektronicznych identyfikatorów właściciel firmy lub upoważnione przez niego osoby mogą śledzić ruch pracowników. To także doskonałe zabezpieczenie w przypadku rozmaitych zdarzeń losowych np. wypadków. Można w bardzo łatwy sposób stwierdzić, ile osób znajduje się w miejscu zagrożenia. Jeżeli system kontroli dostępu uzupełnimy o rejestrację czasu pracy uzyskamy doskonałe narzędzie do comiesięcznych rozliczeń. 

System kontroli dostępu powinien być oczywiście wspomagany przez inne elementy zabezpieczające. Nieodzowne są systemy alarmowe oraz systemy monitoringu wizyjnego. Dopiero połączenie w jedną całość tych kilku systemów daje możliwość całkowitej kontroli i ułatwia zarządzanie w kryzysowych sytuacjach. 

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *